Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2020-01-08

„Postępowanie odwoławcze przed EUIPO – teoria i praktyka” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

29 stycznia 2020 r.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panią dr Kingą Guzdek z Izb Odwoławczych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W ramach warsztatu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • dowody na używanie znaku towarowego;
  • dopuszczalność dowodów w postępowaniu odwoławczym;
  • praktyczne wskazówki przy pisaniu wniosków;
  • przykłady z praktyki.


Wykład odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 11:00-13:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

Wydarzenie jest organizowane przy współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Uwaga! Rejestracja on-line dostępna będzie do dnia 20 stycznia 2020 r. Od 21 stycznia zgłoszenia będą przyjmowane tylko na adres mailowy joanna.rapita@uprp.gov.pl.

 

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Instytucja/ Firma:

Telefon:

E-mail:

Jeśli chcą Państwo zaproponować tematy przyszłych spotkań konsultacyjno-informacyjnych, prosimy o ich wpisanie poniżej:

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator szkolenia – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, skrytka poczt. 203, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl, inspektor ochrony danych - tel. 22 579 00 25, fax 22 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl . Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora Danych w celu rekrutacji na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).