Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejPublikacje Urzędu poświęcone są tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz procedurom obowiązującym w Urzędzie.
Kierowane są zarówno do środowisk profesjonalnie zajmujących się ochroną własności przemysłowej, jak i do osób szukających podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Znajdziesz tu wydawnictwa oficjalne – Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP), Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), których wydawanie należy do obowiązkowych zadań Urzędu, wynikających bezpośrednio z Ustawy PWP oraz polskie opisy patentowe, polskie opisy ochronne wzorów użytkowych, polskie opisy ochronne wzorów przemysłowych, a także tłumaczenia na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znajdziesz tu też publikacje zawierające aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie, a także publikacje o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promującym ochronę własności przemysłowej oraz przybliżające działalność Urzędu Patentowego.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wydawnictwa: Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, Wiadomości Urzędu Patentowego oraz polskie opisy patentowe będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Bezpłatne wersje elektroniczne aktualnych i archiwalnych numerów tych publikacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu.


Do przeglądania treści zamieszczonych publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Wszelkich informacji dotyczących publikacji Urzędu udziela:

Wydział Rozpowszechniania Wydawnictw
tel.: (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl


  •