Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Polska jest stroną międzynarodowych porozumień w sprawach własności przemysłowej, dlatego oprócz korzystania z zasobów informacyjnych gromadzonych przez UPRP, zalecamy korzystanie z baz danych prowadzonych i udostępnianych przez inne organizacje międzynarodowe:

Znaki towarowe:

 • eSearch plus - wyszukiwanie proste - wspólnotowe znaki towarowe - EUIPO;
 • TMclass - narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług;
 • ROMARIN - międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu;
 • Madrid System Goods & Services Manager - narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych;
 • Global Brand Database - narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6ter Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia).


Wzory przemysłowe:

 • eSearch plus - wyszukiwanie proste - wspólnotowe wzory przemysłowe – EUIPO;
 • Hague-Express - międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych - bazy danych WIPO.

Wynalazki (i wzory użytkowe):

 • European Patent Register - informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach EP;
 • European Publication Server - pełne teksty zgłoszeń i opisów patentowych EP w zakresie od roku 1978 na bieżąco;
 • Espacenet - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów dostępna poprzez interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim;
 • PATENTSCOPE (WIPO) - poszukiwania w zasobach dokumentacji WIPO - zgłoszenia międzynarodowe (zgłoszenia międzynarodowe PCT) w zakresie od roku 1978 na bieżąco;
 • DepatisNET (Niemcy);
 • USPTO (USA) - bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco).

 
UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
Prezes – Edyta Demby-Siwek
Dyrektor Generalny – Marcin Dobruk

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

więcej informacji w zakładce [O URZĘDZIE]

 
 •