Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Krajowe organy depozytowe przechowujące próbki drobnoustrojów

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają trzy krajowe (1, 2, 3) organy depozytowe upoważnione do przyjmowania, akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego.

Dwa z nich (1 i 2) posiadają status międzynarodowy zgodnie z postanowieniami Traktatu Budapesztańskiego.

  1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 10/93, poz. 264);

  2. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8/00, poz. 218);

  3. Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa (powstały z połączenia Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek oraz Instytutu Leków; Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/99, poz. 123).

  •