Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej corocznie organizuje międzynarodowe sympozja naukowe z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, które odbywają się w Krakowie.

Tematyka sympozjum obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z uniwersytetów do przemysłu, wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom związanym z własnością przemysłową, warsztaty oraz sesje równoległe. Prelegentami podczas sympozjów są uznani krajowi i zagraniczni eksperci, m. in. z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Nowej Zelandii, Niemiec.

W sympozjach udział biorą przede wszystkim przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MSP, instytucje otoczenia biznesu, w tym uczelnie i placówki naukowo-badawcze, rzecznicy patentowi, firmy i organizacje, które swoją pozycję budują w oparciu o ochronę własności przemysłowej i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych.

Stałymi partnerami, wspierającymi organizację sympozjum są m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechniki – Warszawska, Świętokrzyska, Krakowska oraz Wrocławska a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Współorganizatorami oraz partnerami są również m.in.: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz organizacje międzynarodowe, w tym szczególnie Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz Europejski Urząd Patentowy.