Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


innowacyjność kreatywność kobieta

 

Urząd Patentowy RP w 2008 roku zainicjował cykl międzynarodowych konferencji na temat „Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz rozwoju gospodarczego”. Co roku w ramach tego cyklu podejmowany jest kolejny istotny temat z punktu widzenia roli i znaczenia kobiet w innowacyjnej gospodarce. Współorganizatorami tych dorocznych wydarzeń są m.in. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), PKPP Lewiatan, uczelnie wyższe, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i inne uczelnie oraz organizacje społeczne i biznesowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Potrzeba szerokiej dyskusji publicznej w Polsce na temat istotnego zwiększenia roli kobiet w życiu naukowym i gospodarczym jest szczególnie widoczna na tle osiągnięć rozwiniętych krajów europejskich, które od dawna prowadzą skuteczną i spójną politykę ukierunkowaną na zagwarantowanie kobietom równych praw i szans rozwoju zawodowego. Jest to jeden z bardzo ważnych czynników umożliwiających osiągnięcie znacznie większej dynamiki postępu, szczególnie w tych dziedzinach nauki i biznesu, które wymagają indywidualnej kreatywności. Problem ten nabiera istotnego znaczenia w Polsce, która pod względem wskaźników innowacyjności nie należy do czołówki Europy. Kobiety w Polsce, stanowiąc ponad połowę społeczeństwa i absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników naukowych, muszą brać bardziej aktywny udział w procesach innowacyjności gospodarki, także ze względu na zmiany demograficzne.

Podczas konferencji omawiane są światowe doświadczenia w tworzeniu rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki pozwalających istotnie zwiększyć udział potencjału intelektualnego kobiet w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiane są różnorodne możliwości skutecznego zastosowania tych rozwiązań w naszym kraju w kontekście niezbędnej w gospodarce innowacyjnej ochrony własności przemysłowej, ważnej dla twórców, wynalazców, środowisk biznesowych. Doświadczenia i wnioski wynikające z dotychczasowych edycji konferencji poświęconych tej tematyce wskazują, że zwiększenie wykorzystania potencjału intelektualnego i twórczego kobiet w nauce i biznesie może istotnie zmniejszyć dystans, jaki dzieli Polskę od krajów będących liderami innowacyjności w Europie i na świecie, wpływając na większy wzrost PKB i poziom życia.