Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


„Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej” to tytuł organizowanego w dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP XV międzynarodowego sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

W tym roku tematyka obrad jest szczególnie istotna ze względu na pojawiającą się na rynku coraz większą liczbę rozwiązań opartych o sieci neuronowe i robotykę. Szacuje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji znacznie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych lat. Warunkiem koniecznym jest jednak efektywna ochrona tego rodzaju rozwiązań. Sztuczna inteligencja jest wyzwaniem dla systemu praw własności intelektualnej, ze względu na zastępowanie przez nią przemyślanych działań człowieka. Możliwość szybszego przyswajania wiedzy oraz uczenia się przez maszyny bez bezpośrednio zaangażowanego społeczeństwa wytyczają nową drogę dla rozwoju gospodarki i są przyszłością innowacji.

Tytuły poszczególnych paneli:

  1. Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy
  2. Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji
  3. Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję
  4. Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej
  5. Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju, nie tylko sztucznej inteligencji
  6. Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym
  7. Artificial Intelligence + Intellectual Property = Success!
  8. Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji

Sympozjum ma charakter otwarty i jest nieodpłatne. Planowany jest udział ponad trzystu osób reprezentujących różne grupy zawodowe, w tym przedsiębiorców, administrację centralną i regionalną, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, urzędy patentowe państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucje wspierające startupy, procesy transferu technologii oraz zarządzanie innowacjami. Zapewnimy możliwość śledzenia przebiegu obrad za pośrednictwem transmisji on-line oraz angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na sympozjum

Plakat XV Międzynarodowego Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce finansowane jest w ramach pisemnej informacji nr 1/WM-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działaność upowszechniającą naukę