Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Wszystkie wydawnictwa, możesz nabyć osobiście w siedzibie Urzędu, a także składając zamówienie telefonicznie, faxem, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Departament Wydawnictw
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP informuje, że od 1 listopada 2019 r. zakup publikacji Urzędu będzie realizowany poprzez okazanie potwierdzenia przelewu wniesienia stosownej opłaty bądź poprzez wpłatę gotówkową. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku chęci dokonania przez Państwa ww. opłaty przez bankowość elektroniczną na terenie Urzędu, udostępniamy Państwu stanowisko komputerowe w Punkcie Spotkań z Ekspertami.Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie prejudycjalnym w latach 2005-2019


Cena 1 egz. - 52,50 zł

Spis treściSłownik własności przemysłowej polsko-angielski angielsko-polski


Cena 1 egz. - 28,35 zł 

Zawód rzecznika patentowego w Polsce na tle rozwoju prawa własności przemysłowej


Cena 1 egz. - 26,25 zł

Spis treściRegulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich


Cena 1 egz. - 22,05 zł

Spis treściKonwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)


Cena 1 egz. - 23,10 zł

Spis treści 

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze


Cena 1 egz. - 31,50 zł

Spis treściTeksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo własności przemysłowej

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2017 r.

Cena 1 egz. - 17,85 zł

Spis treściPoradnik wynalazcy

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Cena 1 egz. - 31,50 zł

Spis treści 

Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Cena 1 egz. - 19,95 zł

Spis treściBezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik


Cena 1 egz. - 17,85 zł

Spis treściPodstawy sprzeciwu. Przewodnik


Cena 1 egz. - 13,65 zł

Spis treści 

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.


Cena 1 egz. - 14,70 zł

Spis treści